top of page

Tjänster

Interimstjänster

Vi kan tillhandahålla interimstjänster inom ekonomi och finans såsom Interim CFO, Ekonomi/Redovisningschef och Controller. Vi kan även anta operativa ledningsuppdrag samt styrelseuppdrag. 

Transaktioner och försäljningar 

Vi kan bistå er med rådgivning samt stöd vid bolagsförsäljningar,

sammanslagningar och uppköp av fastigheter, verksamheter och bolag.

Vi kan även bistå med operativ rådgivning vid utköp av, samt implementering av nya delägare.

Intern revision och processgranskningar

Vi kan erfarenhet från revisionsbranschen och kan vid interna oklarheter eller vid misstanke om bedrägeri erbjuda en internrevisions tjänst. 

Vi kan även granska och komma med förbättringsförslag avseende era operativa processer, som till exempel inköpsprocessen.

Redovisning och andra operativa tjänster

 

Har ni behov av tillfällig hjälp med er redovisning kan vi erbjuda er tjänster som budgetering, löpande bokföring, bokslut och upprättande av årsredovisning. Vi  kan även erbjuda tjänster inom projektledning samt andra operativa tjänster inom inköp, drift och admin. 

bottom of page