top of page

Nyheter

14 Dec 2017

LeWiAL´s uppdrag hos Stiftelsen Idre Fjäll förändras

LeWiAL´s uppdrag hos Stiftelsen Idre Fjäll förändras, Andreas Starenhed fortsätter nu uppdraget i rollen som Interim VD/MD från den 15:e december 2017.

 

Idre Fjäll rankas i SLAO´s (Svenska Skidanläggningars Organisation) branchrapport 2015/2016 som en av de största vintersportanläggningar i Sverige med över 500 000 skidåkardagar! Idre Fjäll, som även är ett mycket populärt resmål sommartid, har de senaste åren haft hög tillväxttakt.

10 May 2017

Andreas Starenhed påbörjar nytt uppdrag hos Idre Fjäll

LeWiAL´s konsult Andreas Starenhed förändrar befintligt uppdrag hos Stiftelsen Idre Fjäll, och fortsätter som som Interim Vd från 15:e december 2017.

 

Idre Fjäll rankas i SLAO´s (Svenska Skidanläggningars Organisation) branchrapport 2015/2016 som en av de största vintersportanläggningar i Sverige med över 500 000 skidåkardagar! Idre Fjäll, som även är ett mycket populärt resmål sommartid, har de senaste åren haft hög tillväxttakt.

Vi ser med tillförsikt fram emot att bistå Idre Fjäll under dess resa framöver. 

12 Feb 2017

LeWiAL Advisory avslutar uppdraget hos Vispro Holding AB / Vikströms fastigheter AB

Andreas Starenheds uppdrag som Interim CFO hos VIspro Holding AB (Fd Vikströms Åkeri AB) och Vikströms Fastigheter AB avslutas per 2017-02-28.

 

Under uppdragstiden har stora förändringar skett i Vikströms Åkeri AB. Transportverksamheten har framgångsrikt avyttrats under våren 2016 och Vikströms Åkeri AB har ombildats till ett fastighetsbolag/koncern. Fastigheter och bolag har förvärvats/avyttrats under uppdragstiden och ett av bolagets delmål med ombildning och förvärv har nu uppnåtts. Bolaget går nu in i en ny fas med minskad aktivitet varav LeWiAL´s uppdrag avslutas.

LeWiAL tackar för förtroendet och tiden som varit, och önskar Vikströms Fastigheter AB lycka till i framtiden!

31 Oct 2016

Andreas Starenhed ingår i Artic Business Incubator´s Talent pool

LeWiAL´s konsult Andreas Starenhed ingår numera i ABI´s (Artic Business Incubator) Talent Pool vilket innefattar en rådgivande funktion till ABI´s incubator företag, sk. start-ups. I samband med detta genomgår Andreas ett antal utbildningar, bland annat styrelseutbildning via Styrelseakademin.

Detta är en stor utmaning och vår förhoppning är att vi kan bidra till fortsatt positiv utveckling för de bolag som vi blir delaktiga i genom ABI.

Please reload

bottom of page