top of page
Välkommen till Lewial Advisory. Vi är ett litet konsultbolag med säte i Luleå, Sverige. Vi tillhandahåller konsulttjänster inom ekonomisk rådgivning, redovisning, intern revision, samt interimstjänster inom finans. Vi kan även erbjuda rådgivning och tjänster inom bolagstransaktioner, projektledning och andra operativa ledningsfunktioner. 
Engagemang

Våra uppdragsgivare uppskattar vårt fulla engagemang, och i våra uppdrag är vi inte begränsat till fasta kontorstider. Vi finns tillgängliga merparten av dygnets timmar och finns nära tillhands när situationen kräver det.

Tjänster

Vi tillhandahåller konsulttjänster inom ekonomi samt interimstjänster inom finans. Vi samarbetar även med andra konsultbolag vid större uppdrag.

Uppdrag

Våra nuvarande och tidigare uppdrag spänner sig över ett brett spann av branscher, bland annat Transport, Entreprenad, Bygg, Fastigheter samt Gruvindustri. Vi är även aktiva i start-up verksamheter.

Kontakt 

LeWiAL Advisory AB

LULEÅ

 SWEDEN

Klart! Meddelandet mottaget.

Contact
bottom of page