top of page

Välkommen till Lewial Advisory AB, vi kan finans och ekonomi!
 

Vi är ett konsultbolag med säte i Luleå som tillhandahåller interims tjänster inom ekonomi och finans.
Digitaliseringen har gjort att vi kan åta oss kunduppdrag på en betydligt större marknad än enbart i vårt närområde.
Vårt mål är att förenkla vardagen för ditt företag när ni behöver rådgivning eller hitta en snabb lösning på ert tillfälliga bemanningsproblem.

 

Lewial Advisory AB hjälper dig med det mesta kring ditt företags ekonomi – allt ifrån rådgivning till tjänster inom bolagstransaktioner, inköp, projektledning och andra operativa ledningsfunktioner.

Tveka inte att kontakta oss så hittar vi en lösning åt Er!

Engagemang

Våra uppdragsgivare uppskattar vårt fulla engagemang, och i våra uppdrag är vi inte begränsat till fasta kontorstider. Vi finns tillgängliga merparten av dygnets timmar och finns nära tillhands när situationen kräver det.

Tjänster

Vi tillhandahåller konsult- och interimstjänster inom ekonomi och finans. Vi samarbetar även med andra konsultbolag vid större uppdrag.

Uppdrag

Våra nuvarande och tidigare uppdrag spänner sig över ett brett spann av branscher, bland annat Transport, Entreprenad, Bygg, Fastigheter samt Gruvindustri. Vi är även aktiva i start-up verksamheter.

Kontakt 

LeWiAL Advisory AB

LULEÅ

 SWEDEN

Klart! Meddelandet mottaget.

Contact
bottom of page